Bayram İkramiyeleri BİLGİ NOTU (28.09.2022)

Değerli emeklilerimiz,Bildiğiniz üzere, ödenmeyen bayram ikramiyeleri konusunda başlattığımız hukuki süreç neticesinde nihayet olumlu neticeye ulaşılmış olup vakıf tarafından ödeme kararı alınmıştır. Bu süreçte vakıf tarafından tüm emeklilerimize çekilen mesaj ile bayram ikramiyelerinin Ekim sonuna kadar ödeneceği ifade edilmiştir.

Ancak dava açan emeklilerimiz bakımından ise farklı bir prosedür uygulanacağı da ayrıca belirtilmiştir.

Öngörümüz;

Vakıf tarafından oluşturulacak prosedürde, dava açan emeklilere dava sonunda ödeme yapılacağı,

alternatif olarak davasından feragat edeceklere de Dava açmayanlarla birlikte ödeme yapılabileceğinin belirtileceği yönündedir.

Gelinen bu noktada, dava açan/açmayan tüm emeklilerimizin bayram ikramiyesine kavuşacağı

kesinleşmiş vaziyettedir. Bu aşamada, siz değerli üyelerimize, bu gelişmeyi aktarmak ve

davadan feragatin ne anlama geldiğini ve ne gibi sonuçlar doğuracağını açıklamak adına işbu

yazıyı dikkatinize sunarız.

Davadan feragat, davayı sonlandıran bir işlem olup feragat edilmesi halinde dava kaybedilmiş

gibi sonuç bulacaktır.

Şöyle ki;

  • Davadan feragat edilmesinden sonra bayram ikramiyesi talepli olarak tekrar dava

        açılamayacak,

  • Dava açarken mahkemeye yatırılan dava masrafları iade alınamayacak ve avukatlık

        ücretinden sorumlu olunacak,

  • Mahkemenin hükmedeceği, karar ve ilam harcının bir kısmının yatırılması gerekecek,
  • Karşı tarafa-sandığa, talebine göre avukatlık ücreti ve dava masrafları ödenecektir.

Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, bayram ikramiyesi talepli davadan feragat edilmesi

halinde yapılan masraf ve doğacak ödeme kalemleri, alınacak bayram ikramiyesi ile neredeyse

aynı tutara denk gelecektir.

Bu bakımdan feragatin davanın akıbeti bakımından oldukça ciddi sonuçları mevcuttur. Vakfın

bu noktadaki tutumu karşısında, davadan feragat edip etmeme hususunda son takdir siz değerli

emeklilerimize ait olup bu aşamada davanın sonuçlanması ile birlikte bayram ikramiyelerinin

alınmasının en avantajlı sonuç olduğu kanaatindeyiz.

Saygılarımızla,

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Hits: 1113

Duyurular