Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

Genel Bilgilendirme (21.07.2022)

Değerli Üyelerimiz; Başlattığımız hukuki süreç hakkında derneğimize gerek telefon gerekse de mail yolu ile ulaşan üyelerimizin aklındaki soru işaretlerini azami özen ve itina ile gidermeye gayret etmekteyiz.

Bu bakımdan üyelerimizi sürecin tüm detayları hakkında aydınlatmak asıl gayemizdir. Hukuki sürecimizi hızlandırdığımız bu günlerde dernek gruplarımızda paylaşılan sorulara ilişkin genel bir bilgilendirme mahiyetindeki işbu yazıyı değerli üyelerimizin dikkatine sunarız.

Bayram ikramiyelerinin temini yönünde başlattiğimiz hukuki sürecimiz, bizzat derneğimiz hukuk müşavirliği tarafından yürütülmektedir.Bu süreçteki yegane amacımız ise derneğimizin her bir uyesi açısından en avantajlı sonuca ulaşmaktır. Hukuki sürecin her aşaması, Yönetim Kurulumuzun her bir üyesinin bizzat dahili kapsamında yürütülmektedir. Hukuk müşavirliğimiz tarafından gerçekleştirilecek her işlem, öncelikle derneğimiz tarafından kontrol edilmekte ve Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda ilk olarak hukuk müşavirliğimiz ile 01.07.2022 tarihinde bir çatı sözleşme imzalanmış olup söz  konusu sözleşme ile hukukki sürece katılım sağlayacak olan her bir üyemizin hukuken en korunaklı ve avantajlı sonuca ulaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Söz  konusu çatı sözleşme ile de derneğimiz üyelerinden dava masrafları dışında herhangi bir ücret talep edilmeyeceği de ayrıca hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda devam eden süreç de dernek üyelerimizin çıkaracağı vekaletnamelerin içerdiği yetkiler yalnızca dava süreci ile kısıtlanmış olup genel vekaletnamelerin içerdiği geniş yetkiler  vekaletnamelerden ari tutulmuştur. Zira üyelerimiz tarafından çıkarılan her vekaletname özellikle ve öncelikle Beşiktaş'ta bulunan Dernek Genel Merkezinde toplanmakta, vekaletnameler ve içerdiği yetkiler tarafımızca kontrol dilmekte, akabinde kısıtlı yetkilerin yer aldığı, üyelerimizi herhangi bir şekilde zarara uğratmayacak olan ve belirlediğimiz çerçevede çıkarılmış vekaletnameler uygun bulunduğu takdirde avukatlarımıza ulaştırılmaktadır.

Vekaletnamelerde yer alan ahzu kabz yetkisi ise, davaların sonuçlandığı aşamada hak edişlerin tahsili için gerekli olup hukuk müşavirliğimiz tarafından icra daireleri nezdinde gerçekleştirilecek işlemler için zaruri bir yetkidir.

Aksi halde tüm Türkiye'den hukuki sürece katılım sağlayan üyelerimizin İstanbul Adliyesi'nden gerçekleştirilecek işlemlere bizzat katılım sağlaması gerekecek ve bu husus ise birçok üyemiz açısından imkansız olduğu gibi birçok üyemiz açısından da oldukça zor ve masraflı olacaktır.

Değerli üyelerimizin dikkatine ve bilgilerine sunulur.

Sevgi ve sağlıcakla kalmanız dileğiyle,

Akbank Emeklileri Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

Hits: 874

Duyurular