Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

Bayram İkramiyeleri (23.03.2022)

Değerli Üyelerimiz; Bayram ikramiyelerini bir an önce alabilmek ve haklı davamızla ilgili gündem ve kamuoyu

oluşturmak amacıyla hazırladığımız dilekçelerin emeklilerimizce doldurularak, elden veye posta yoluyla Aksandığa gönderilmesi sonucunda, Aksandık her bir dilekçe için tek tek cevap vermek yerine kendi web sayfasında, 18 Mart 2022 tarihinde tüm emeklilere hitaben yazılı bir açıklama yapmıştır.    

Aksandık yöneticileri ile yapılan görüşmeden ve web sayfasında paylaşılan duyurusundan, dava sürecini takip ettikleri ve kesinleşmiş bir yargı kararını bekledikleri anlaşılmaktadır.

Diğer bir ifadeyle, bayram ikramiyeleri ile ilgili ödemeyi İdari bir kararla ( Garanti Bankası, İş Bankası, TEB’in yaptığı gibi ) değil, kesinleşmiş bir yargı kararına istinaden yapacağı izlenimi uyanmaktadır.

Bu bağlamda Aksandığın;

·         Yargı kararıyla yapacağı ödeme tutarları için hazineden bu tutarları geri talep edebileceği,

·         Talep edilen tutarların ödenmemesi halinde ise yargı kararını gerekçe gösterip hazineye dava açabileceği, 

düşüncesiyle hareket ettiğini ifade edebiliriz. 

Bu nedenle, öncelikli amacımız, var olan Davamızın bir an önce sonuçlandırılmasıdır.

Bunu teminen, avukatımız aracılığıyla; 

·         Mahkemeden “ ara karar” talebinde bulunulmuştur.

·         Yargıtay’ın 10.11.2021 tarih 2021/3575 esas 2021/13948 sayılı onama kararı dava dosyasına eklenmiştir.

Bir başka önlem olarak ta Derneğimizin davaya “müdahil” olması hususu gündeme alınmış ve hukukçularla görüşülmeye başlanmıştır. 

Değerli üyelerimiz, yukarıdaki açıklamalarımız ışığında, ilk etapta duruşma tarihini beklememizin, hakimin vereceği sonuca göre aksiyon almamızın uygun olacağını düşünüyoruz. 

Çok az bir ihtimal de olsa bir olumsuzluk olması halinde, sandığa dilekçe göndermiş olan emekli üyelerimizce guruplar halinde ya da bireysel olarak dava açılabilecektir. 

Derneğimizin, üyelerimizin ve hukukçularımızın, bu süreçte işbirliği içinde olması çok önemlidir. 

Sevgi ve Saygılarımızla, 

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU 

Hits: 1039

Duyurular