Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

Vefat eden emeklinin ikramiye davası (21.07.2022)

VEFAT EDEN EMEKLİNİN İKRAMİYE DAVASI  Değerli üyelerimiz; Ödenmeyen bayram ikramiyeleri için başlatılan hukuki sürece dair yazının yayınlanması ile birlikte üyelerimiz tarafından en çok merak edilen konulardan birisi, vefat eden emekli üyelerimizin hak kazandığı ikramiyeler hakkında olup bu konu hakkında tarafımıza birçok soru yöneltilmiştir. 

İşbu yazımız, bu konu hakkında genel itibariyle yöneltilen sorular çerçevesinde genel bir değerlendirme ve bilgilendirme amaçlı paylaşılmaktadır.

Şöyle ki; Vefat eden emekli üyelerimiz bakımından bayram ikramiyesi davasının açılabilmesi noktasında ölüm tarihi, önem arz eden bir noktadır. Zira vefat eden emeklinin, vefat tarihi itibariyle bayram ikramiyelerine hak kazanmış olması gerekmektedir. Bu şu anlama gelmektedir ki halihazırda 2018 yılı öncesinde vefat etmiş bir emekli için bayram ikramiyesi davası açılamayacaktır.

Bu duruma istisna teşkil eden durum ise dul yetim aylığı alınıyor olmasıdır. Müteveffa 2018’den önce vefat etmiş olsa dahi dul yetim aylığı alan mirasçıları mevcut ise, ikramiyeye hak kazanma tarihinde aylık alıyor olmaları halinde dava açabileceklerdir. Fakat burada da en önemli husus, dul yetim aylığı alan kişinin kendisine ait emekli aylığı olmaması gerekmektedir. Yani bir kişi bir bayram için en fazla bir ikramiye alabilecektir.

  • 2017 yılı Ocak ayında vefat eden bir emeklinin dul ve yetim aylığı alan mirasçısı varsa; aylık aldıkları süre boyunca hak kazandıkları ikramiyeler için dava açabileceklerdir.
  • Birden Fazla Dosyadan Gelir ve Aylık Alanlar:

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır. Örnek; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

2018 yılı sonrasında vefat etmiş ve dul yetim aylığı alan mirasçısı bulunmayan emekliler bakımından ise, yine vefat tarihi itibariyle kaç bayram ikramiyesine hak kazanıldığının tespiti gerekmektedir.

Örnek vermek gerekir ise; 

  • 2020 yılı Temmuz ayında vefat eden bir emekli; 2018 ve 2019 yılları itibariyle ikişer ikramiyeden dört adet ve 2020 yılı itibariyle de iki bayram arasında vefat etmiş olduğundan bir adet olmak üzere toplamda beş adet bayram ikramiyesine hak kazanmış olacaktır. 

Vefat eden emeklilerin yukarıda açıklandığı şekilde hak kazanmış oldukları bayram ikramiyeleri mevcut ise; yasal mirasçıları tarafından veraset ilamı ile bayram ikramiyesi davası açılabilecektir. 

Dul yetim aylığı alan mirasçının mevcut olması halinde ise sadece aylığı alan kişinin vekalet vermesi yeterlidir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, birden fazla yasal mirasçının olması durumunda tüm yasal mirasçılar tarafından birlikte veyahut ayrı ayrı vekaletname verilmesi gerektiğidir. Nitekim vefat eden emeklinin bir yasal mirasçısı mevcut ise örneğin yalnızca sağ kalan eşi var ise sadece bu eş tarafından verilecek vekaletname yeterli olacaktır. Ancak vefat eden emeklinin birden fazla mirasçısı yani bir sağ eşi ve iki sağ çocuğu var ise bu üç mirasçının birlikte veya ayrı ayrı noter üzerinden vekaletname çıkarması gerekecektir. 

Özetle;

14 Haziran 2018 (Ramazan Bayramı) tarihinden sonra vefat eden bir emeklinin eşi veyahut çocukları birlikte veya ayrı ayrı çıkaracakları vekaletname ile birlikte veraset ilamını da tarafımıza ileterek; 2018 tarihinden müteveffanın vefat tarihine kadar hak ettiği ikramiye sayısı ile sınırlı olmak kaydı ile dava sürecimize katılım sağlayabilecektir. Dul yetim aylığı alanlar, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almaları halinde o tarihlerde geçerli olmak üzere dava sürecimize katılım sağlayabilecektir.

Değerli üyelerimizin bilgilerine sunar, sağlıklı günler dileriz.

Av. Ahmet Ateş

DUYMUŞ & ATEŞ HUKUK BÜROSU


Hits: 2928

Duyurular