Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

Bayram İkramiyeleri son gelişmeler (29.03.2022)

Değerli Üyelerimiz, 506 sayılı Kanu'nun geçici 20. maddesi kapsamına giren Vakıf Sandıklarından emekli olan bizlerin

ilgili Kanun kapsamında olmamamız nedeniyle alamadığımız ''Bayram İkramiyeleri'' ile ilgili hukuki ve mevzuatsal detaylar son gelişmeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1- Hukuki Detaylar;

a)      Dava neden bireysel olarak açıldı?

Dernek üyelerinin aynı özellikleri taşımaması ( farklı tarihlerde emekli olanlar, dul, yetim olanlar, malulen emekli olanlar ) ve tüm üyelerden vekâlet alınmasının çok zor olması gibi nedenlerle bu tür alacak davaları bireyler adına açılmaktadır. Diğer derneklerin davaları da yine bireyler adına açılmıştır.

b)      Derneğimizin davaya Müdahil olma durumu;

Bu konuda görüştüğümüz hukukçular farklı yorumlarda bulunmuşlar,

bir kısmı, Derneğin bu davada hukuki menfaati olmadığını, derneğe ödeme yapılamayacağını, dernek üyelerine ayrı ayrı ödeme yapılmasına da karar verilemeyeceğini öne sürmüşlerdir.

Bir kısım hukukçu ise genel anlamda davaya müdahil olunabileceğini belirtmiştir. Davamıza bakan hakimle de avukatımız aracılığıyla görüşülmüş, hakim, olumlu bakmamakla birlikte dilekçeyi alabileceğini ve duruşmada kararı verebileceğini ifade etmiştir. Görüleceği üzere “davaya müdahil olma “ hususunda net bir görüş alınamamıştır.

c)      Zaman aşımı konusu,

Bireysel dava açılmasında zaman aşımının kaç yıl olduğuna ilişkin tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak yaptığımız görüşmelerde de farklı görüşlerle (5 yıl, 10 yıl zaman aşımı yok gibi) karşılaşılmış, ancak, çoğunlukla, zaman aşımının 10 yıl olabileceği ya da zaman aşımının olmadığı hususunda yorumlar alınmıştır.

Sonuç olarak, zaman aşımı konusunda bir problem yaşanmayacağı düşünülmektedir.

Birçok avukat ile yüz yüze ve telefonla yaptığımız görüşmeler ışığında, yönetim kurulumuz, seçenekleri hassasiyetle değerlendirmiş ve aşağıda da belirtilen aksiyonların alınmasına karar vermiştir.

1)     Davaya müdahil olunması,

Bu konudaki farklı görüşlere rağmen, davaya müdahil olma girişiminde bulunulacaktır. Bu amaçla, avukata müdahil olma hususunda vekâlet verilmiş olup, en kısa sürede dava dosyasına eklettirilecektir. Ancak, talebimizin kabul görüp görmeyeceği 16.06.2022 tarihinde yapılacak duruşmada değerlendirileceği için, o tarihe kadar bir belirsizlik söz konusu olacaktır.

1)     Bireysel dava açılması,

Gerek Ak Sandık / Akbank’ın diğer bankalar gibi hassas davranmayarak ödeme yapmamakta direnmesi, gerekse derneğimizin müdahil olup olmayacağı  ( olsa bile ödemeleri alıp alamayacağı ) hususundaki belirsizlikler nedeniyle ve en önemlisi de Ak Sandık/ Akbank üzerinde maddi ve manevi baskı yaratabilmek amacıyla duruşma tarihine kadar belirli bir sayıda bireysel dava açılmasının çok büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu konuda 3 – 4 avukatla toplu bireysel dava açılması hususunda görüşmeler yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır. Derneğimizin koordinasyonunda ayrıntılı çalışma gerçekleştirilecek ve üyelerimiz bilgilendirilecektir.

Bireysel davaların eksiksiz olarak açılabilmesi için, Ak Sandık’ tan yazılı olarak ödeme talebinde bulunulmuş ve yazının teslim tarihini takip eden 30 gün içinde münferit bir yanıt alınmamış olması gerekmektedir.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz dilekçelerin Ak Sandığa gönderilmesi büyük önem arz etmekte olup, dilekçe imzalayarak talepte bulunan ve 30 gün içinde yanıt alamayan üyelerimiz bireysel dava açabileceklerdir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere, Davaların derneğimiz koordinasyonu ve bilgisi dahilinde açılması çok daha verimli olacaktır.

Derneğimize üye olmayan emeklilerimiz de diledikleri takdirde bireysel dava açabileceklerdir.

Ancak;

Beklentimiz, derneğimize üye olmayan emeklilerimizin derneğimize üye olmak suretiyle bizlere güç katmasıdır.

Değerli üyelerimiz,

Sağ duyulu ve sabırlı davranarak başarılı olacağımıza inanıyor, sizlerden de , ortalıkta dolaşan yersiz ve yanlış bilgilere ihtiyatla yaklaşarak derneğimizle iletişimde bulunmanızı duyurularımızı ve paylaşımlarımızı yakından izlemenizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Hits: 1141

Duyurular