Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

Bayram İkramiyeleri dava harç, avukat ücret bilgisi (14.05.2022)

Değerli Üyelerimiz; Sosyal medyada ve diğer mecralarda iyi niyetli olmadıklarına inandığımız bazı

kişilerce yaratılan kaos ortamı nedeniyle, bayram ikramiyeleri ile ilgili Derneğimizce geçmişte yapılan ve gelecekte yapılacak olan hukuki ve sosyal nitelikteki aksiyonlar ve kronolojik detaylar ile ilgili üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

1- 506 sayılı Kanunla kurulan ve dördüncü kol ( SGK,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞINDAN sonra ) sosyal güvenlik kuruluşu olan Özel Vakıf-Sandıklarından emekli olanların bayram ikramiyelerinin ödenmesine ilişkin yasal düzenlemenin dışında bırakılması nedeniyle, biz Akbank emeklileri de dahil vakıf sandıklarından emekli olan tüm emekliler bayram ikramiyelerinden yararlandırılmamışlardır. Bu konuda yapılan idari, siyasi tüm girişimlerden sonuç alınamaması üzerine, 22 Mart 2019 tarihinde o dönemdeki Derneğimiz genel başkanı Sayın,Yıldız TENGİZ adına açılan dava Anadolu 18. İş Mahkemesinde 2020/93 E nolu dosya üzerinden AKSandık aleyhine devam etmekte olup, duruşma 16 Haziran 2022 saat 9.45 te yapılacaktır.

Davanın neden bireysel olarak açıldığına gelirsek, bu tür, dernek üyesi olsun ya da olmasın bir çok kişiyi ilgilendiren alacak davaları, kişilerin aynı özellikleri taşımamaları ve alacak tutarlarının farklı olması ( farklı tarihlerde emekli olunması,dul-yetim olunması,malulen emekli olunması ) gibi nedenlerle bireyler adına tek tek açılmaktadır. Bizim dışımızdaki diğer bankalardan emekli olanlar da bireysel davalar açmışlardır.
Söz konusu davanın Sayın,Yıldız TENGİZ adına açıldığı, Mayıs 2019-64; Kasım 2019-65; Şubat 2020-66 sayılı gazetelerimizde, web sitemizde ve Facebook Akemder hesabımızda olmak üzere defalarca duyurulmuştur.

Ancak, daha önceden defalarca duyuru yapılmış olması ve genel yazışmalardaki uslup alışkanlıkları nedeniyle, son bildirilerimizde Yıldız hanım yerine derneğimiz kelimesi kullanılması üzerine, bazı kişiler, dernek yöneticilerinin dernek adına dava açıldığını söylediklerini ,ancak , gerçekte böyle olmadığını ileri sürmek suretiyle biz dernek yöneticilerinin yalan söylediğimizi ima etmişlerdir.
Sonuç olarak; bu tür alacak davalarının bireysel açılmak zorunda olduğunu,diğer bankalardan emekli olanların da bu yolu izlediğini, dernekler adına hiçbir dava açılmadığını, dolayısıyla , bir yanlışlık ve kandırmacanın söz konusu olmadığını bir kez daha vurgulamak isteriz.

2- Bayram ikramiyeleri ile ilgili açılan muhtelif davalardan Şeker Sigorta emeklisi bir yurttaşımızın açtığı davada yerel mahkeme, bayram ikramiyelerini davalı vakfın ödemesine karar vermiş, bu karar istinaf mahkemesince de uygun bulunmuş ve Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 10.11.2021-2021/3575 esas 2021/ 13948 sayılı Kararı ile onanmıştır. 

Bu emsal Karar doğrultusunda, İş Bankası,Garanti BBVA,TEB kendi aleyhlerine açılan davaların sonuçlanmasını beklemeden emeklilerinin birikmiş bayram ikramiyelerini faizleri ile birlikte ödemişlerdir. TOBB da en kısa zamanda ödemeleri yapacağını beyan etmiştir.

Derneğimizce, yukarıda bahsedilen ödemelere mesnet teşkil eden Yargıtay’ın emsal kararı ve diğer dokümanlar eklenmek suretiyle

AKSandığa bayram ikramiyelerinin bir an önce ödenmesi için üç kez yazı yazılmıştır.

Ancak; Akbank / AKSandık yargı sürecini takip ettiklerini , emsal karara rağmen ödeme yapmayacaklarını yazılı olarak ifade etmiştir.

3- Yeni Bireysel Davalar Açılması,

AKSandık /Akbank’ın diğer bankalar gibi duyarlı davranmayarak bayram ikramiyelerini ödememekte direnmesi sonucunda yeni bireysel davalar açılması gündeme alınmış ve Derneğimiz koordinasyonunda çalışmalar başlatılmıştır.

Bu doğrultuda, görüşülen ve üyelerimize yapılan duyuru sonucunda üyelerimizce seçilen avukatlara vekalet verilmesi süreci tamamlanmak üzeredir.

Aşamalar aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

  1. Avukatla sözleşme imzalanacak ve vekaletname verilecektir.

  2. Vekaletnamenin alınmasını takiben avukatınız tarafından AKSandığa İhtarname çekilecektir.

  3. İhtarnameye, AkSandık tarafından olumsuz yanıt verilirse ya da ödeme yapılmazsa her bir birey adına tek tek dava açılacaktır.

  4. Davalar sürerken AkSandığın ödeme yapması ya da Kanunda lehimizde değişiklikler yapılması sonucunda davalar lehimize düşecek ve avukata vekalet verilmesi sırasında notere ödenen harç dışındaki diğer masraflar davalı AKSandık tarafından davacılara geri ödenecektir. Davanın kazanılması durumunda da aynı şeyler geçerli olacaktır.

4- Yeni Açılacak Davalarla İlgili Doğacak Masraf ve Avukatların Vekalet Ücretleri şöyledir.

Masraflar :

  1. Vekaletname İçin Notere Ödenecek Harç

Aynı anda vekaletname verecek kişi sayısına göre

70 – 200 TL

  1. Dava harcı:

Dava Açacak her bir kişi için

500-750 TL

  1. Bilirkişi Ücreti:

Dava hakiminin bilirkişi talep etmesi durumunda

500 – 700 TL 

NOT : B ve C şıklarında belirtilen masraflar davanın lehimize düşmesi ya da sonuçlanması halinde geri alınacaktır.

Avukatlık Ücretleri:

Görüştüğümüz avukatların talep ettikleri vekalet ücretleri ise aşağıdadır.

KOÇAK HUKUK VE DANIŞMANLIK

Damla Koçak

Dava bitiminde net alacak tutarının % 15 inin  %18  KDV tutarı olan 250.00 TL

KARASİPAHİ HUKUK BÜROSU

Adviye Yaprak Karasipahi

Dava mahkeme masrafı için ilk etapta 750.00 TL

Bilir kişi için istenilen tutar ne ise o zaman.

Vekalet ücreti tutarın %10 u,

500.00TL ilk önce kalan kısım dava sonuçlanınca

KONYAR HUKUK BÜROSU

Sabahattin Konyar

Dava bitiminde alacak tutarının %10 u

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Akbank Emeklileri Derneği

Yönetim Kurulu adına

Namık Kemal Şamlıoğlu

Başkan Yardımcısı

Hits: 3987

Güncel Haberler