Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU

Emeklilere Ramazan Ve Kurban Bayramlarında 1.000 TL İkramiye Ödenmesi Konusunda Yapılan Çalışmalar Ve Gelinen Son Durum

Hükümet tarafından Nisan/2018 ayı sonlarında gündeme getirilen ve 18.05.2018 tarihinde de kanunlaşan, emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında biner lira ikramiye verilmesi konusu, kanun taslağı halindeyken izlenmeye başlanmış ve vakıf sandık emeklilerinin de kapsama dahil edilmesi için ön girişimlerde bulunulmuş, T.Bankalar Birliği delaletiyle Hükümete iletilmiş ancak olumlu sonuç alınamamış, sonuçta da kanun sadece SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimleri ile şehit ve gazi yakınlarını kapsayacak şekilde çıkmış ve 18.05.2018 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

Dolaylı olarak Devlet, sandıkların bu bayram ikramiyelerini, diğer sosyal güvenlik kurumlarına yaptığının aksine Hazineden karşılamak yerine Sandıkların kendi kaynaklarından ödenmesini öngörmüş, Vakıf-Sandık Yönetimlerinin teamülü de “aktüeryal dengemiz bozulur“ gerekçesiyle bu ödemeyi yapmama yönünde olmuştur.

Dolayısıyla, sayıları 150 bin dolayında olan 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında bulunan sandık emeklileri, aileleriyle birlikte 300–400 bin kişi, ilgili kanun kapsamı dışında tutulduklarından bu 1.000’er liralık ikramiye ödemesinden yararlanamamıştır. (Sayıları az da olsa bazı Vakıflar bir defaya mahsus, bazıları avans olarak ödeme yapmış, çoğunluk ise ödeme yapmamıştır.)

                Bu aşamada gerek dernekler bazında gerekse bireysel bazda konu yazılı olarak birçok milletvekiline, siyasi parti grup başkanvekiline iletilmiş, konuya dikkat çekilmiş ve takip edilmiştir.

Emekli Bankacı Dernekleri Platformu olarak;

* 8 Banka derneğinin katılımıyla 13.06.2018 tarihinde bir toplantı yapılmış, izlenecek yol belirlenmiş, akabinde de Halk TV aracılığıyla bir basın toplantısı yapılarak konu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. ( Video https://youtu.be/KQokADKn5wU )

Yaptığımız çalışmalar neticesinde birçok yazılı-sanal mecrada muhtelif tarihlerde konu hakkında haber yayınlanmıştır.

 • Paramedya.com. 11.06.2018
 • Gerçek gündem.com 13.6
 • Hürriyet.com 7.06
 • Diken.com.tr 13.06
 • finans.mynet.com 13.06
 • Sol haber portalı 14.06
 • Sözcü com.tr 13.06
 • Sözcü gazete 13.06
 • m.124.com. tr haber 13.6
 • tgrt. haber. com.tr 13.06
 • halk tv haber portalı “
 • abc gazetesi.com.   “
 • cmhuriyet com.tr. 12.06
 • Cumhuriyet gazetesi 13.6
 • haberturk.com   13.06
 • Haberturk gazetesi 21.06

 

                                                                                                               ./..

 

 

* 03.07.2018 tarihli toplantıda, tüm girişimler ve edinilen izlenimler çerçevesinde konu tekrar değerlendirilmiş, seçim sonrasında başvurulacak yasal/bürokratik muhatap mercilerin oluşması ve Kurban Bayramı ikramiyesinin ödenip ödenmeyeceğinin de netleşmesi beklenerek, Platform olarak gerekli idari ve yasal girişimlerde bulunulmasına karar verilmiş, bu aşamalar geçildikten sonra da,

 

 

 

* 24.09.2018 tarihinde yapılan toplantıda;

 

     - Chp Mersin Milletvekili Sn. Alpay Antmen’in, Ekim ayında TBMM açıldığında yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinin,

 

          - Chp İstanbul Milletvekili Sn. Mehmet Akif Hamzaçebi’nin 18.09.2018 tarihinde TBMM  ‘ne verdiği kanun değişikliği teklifinin (Mv.tarafından basın açıklaması da yapılmıştır. Video https://youtu.be/2Nqr_MBqtZM )  takip edilmesine,

 

 - TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin başkanlarına platform olarak birer yazı gönderilerek destek ve katkılarının istenmesi ve bu idari girişimlerin sonuçlarının beklenmesine,

 

- Vakıf-Sandıkların devir süreciyle ilgili gelişmelerin izlenmesine,

 

- Bu kararlar beklenmeden yapılacak adli girişimin, idari sürece olumsuz etkisi olacağı belirtilen hukuki görüş de benimsenerek tüm emekli derneklerinin şimdilik hukuki süreci başlatmamalarına,

 

- Kamu Denetçisi (Ombudsman) dan bayram ikramiyesi hususunda görüş alınmak üzere çalışma yapılmasına,

 

- Anayasa konusunda uzman kişilerden açılacak dava için görüş alınmasına,

 

   oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

     Toplantı sonrasında, 24.09.2018 tarihinde, Emekli Bankacı Dernekleri Platformu’nu oluşturan derneklerin ortak imzasıyla, Mecliste grubu bulunan siyasi parti başkanlarına (Sn. R.Tayyip Erdoğan, Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, Sn. Devlet Bahçeli, Sn. Meral Akşener, Sn. Sezai Temelli) yazı gönderilerek 150 bin banka emekli ve ailesi adına Platform olarak ilgili kanuna ek fıkra eklenmesi talep edilmiştir.

 

 

 

Yaptığımız çalışma ve girişimler sonucunda 04.10.2018 tarihinde de İyi Parti Ankara Milletvekili Sn. İbrahim Halil Oral tarafından da A.Ç.ve Sos. Güv. Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere TBMM’ne soru önergesi verilmiştir.

 

 

 

01.10.2018 tarihi itibariyle TBMM’nin açılarak yeni yasama dönemi çalışmalarının başlamasıyla, konu yakından izlenmekte olup, gelişmelerden tüm dernek ve platform üyelerine eşzamanlı olarak bilgi verilecektir.

 

 

 

        Konunun hassasiyeti dikkate alınarak;

 

Üyelerimizin, bu aşamada bilgi kirliliği ve dezavantaj yaratacak girişimlerden ve kulaktan dolma bilgilerle hareket etmekten kaçınmalarında fayda olduğunu, gerekli bilgilendirmenin zamanında ve doğru olarak tarafımızca yapılacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

 

ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE SUNULUR.

Hits: 3398

Güncel Haberler