Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

Algı Operasyonu

Derneğimizi asla bir tartışma ortamına sürüklemek değildir amacımız. Ancak derneğimiz dışında gelişen olaylar dolayısıyla bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Derneğimiz mayıs başından bu yana bayram ikramiyesi ile ilgili çalışmalara devam etmektedir. Elbette her çalışma web sayfamıza yansıtılmamaktadır. Bizler dernek yönetim kurulu olarak sosyal medyada ve diğer alanlarda şan,şöhret sahibi olma hevesinde keza gösteriş ve ikbal beklentisinde değiliz. 

Web sayfamızdan duyurulmayanları şöyle sıralayabiliriz:

  •  Siyasilerle yapılan görüşmeler,
  •  20.06.2018 tarihli Yönetim Kurulumuzun Vakıf yöneticileri ile yaptığı toplantı,
  •  Ramazan Bayramı öncesi derneğimizin siyasilere gönderdiği yazılar,
  •  Emekli Bankacı Dernekleri Platformundan siyasilere gönderilen yazılar.

Diğer yazı ve gelişmeler web sayfamızdan sizlere duyurulmuştur. En son Kurban Bayramı öncesi 10.08.2018 tarihi ile siyasilere ulaştırılan yazılar 13.08.2018 tarihinde web sitemize konulmuştur. Aynı gün üyelerimize bilgi mesajı çekilmiştir. 

Sosyal Medya: Son yıllarda gerçek hayatlarında hiçbir başarısı ve faydası olmayan bazı insanlar, mensubu oldukları sanal dünya üzerinden derneğimizi meşgaleleri haline getirmek istemektedirler. Bunların çoğu derneğimiz ve dernekçilik konusunda bir bilgisi olmayankişilerdir.  “Dernek yönetimi iş yapmıyor, geç kalıyor, pasif ve lakayt bu yönetimi düşürelim” diyen üyelerimize sesleniyoruz. Dernek başkanımız 22 yıldır dernek yönetiminde, Allah için bugüne kadar genel kurullarda ikinci bir yönetim kurulu listesi sunulamadı. Dolayısıyla bir yarışma ortamı sağlanamadı. Soruyoruz 22 yıldır neredesiniz? Yönetime talip olmanıza kim mâni oldu? Nisan 2019 da Olağan Genel Kurulumuz var bekliyoruz geliniz ve yönetim listenizle birlikte aday olunuz.

          Bizler her şeyden önce insanlarda ahlak, vicdan ve dürüstlük olması gerektiğine inanırız. Sosyal medyada çeşitli sitelerde derneğimiz yönetimine iş yapmadığımızı, çay kahve içip okey oynadığımızı, huzur hakkı aldığımızı, dernekten çıkar ve menfaat temin ettiğimizi onun için de koltukları bırakmadığımızı söyleyen paylaşan herkes söylemlerini ispat etmediği sürece müfteridir. Bu kadar açık ve net söylüyoruz. 

           Derneğimiz ve yönetim kurulu; kendini, haddini, hududunu, adabını, nezaketini bilmeyen bazı münasebetsiz insanların maalesef hedefi olmuştur. 

       Cahilliğin, bilgisizliğin, terbiyesizliğin, edepsizliğin, saygısızlığın tavan yaptığı facebook sayfalarında en sonunda yönetimimize küfür de edilmiştir. Anında kopyalanan bu paylaşımlar tarafımızda muhafaza edilmekte olup yargıda hesabı mutlaka sorulacaktır. 

        Genel Merkez ve şube yönetimlerini tahkir ve tezyif ederek toplum üzerinde yaratılmak istenen algı operasyonu biliniz ki ters tepecek hedefe oturtmak istediğiniz yönetimler yerine, hedefte sizler olacaksınız. 

 

Derneğin Ekonomik gücü: Yönetimimizin 1996 yılında devir aldığı derneğin 3 milyon nakit varlığından başka hiçbir şeyi yoktu. Bugün Ankara’da bir, İzmir’de iki, Adana’da bir,Bursa’da beş, İstanbul’da dört gayrimenkulü ve bankada da derneğimizin itibarını koruyacak kimseden himmet beklemeye muhtaç etmeyecek kadar nakdi varlığı vardır. Biz ve derneğimiz bazı dernek ve yöneticileri gibi işverenin şemsiyesi ve desteği altına saklanmış değiliz. Onun için bugüne kadar eğilmedik ve eğilmeyeceğiz. Kullanılan ve kira getiren milyarlarca liralık mal varlığına sahip derneğimize sarı dernek, emeklilerden oluşan yönetimine sarı bey yakıştırmaları görüldüğü üzere zırvadan öteye geçmemektedir.

 

Vakfımıza Verilen Dilekçeler: Dilekçelerde resmî gazete tarihi yanlış olduğu gibi dilekçelerin kendisi külliyen yanlıştır. İlgi dilekçelerle 5510 sayılı kanunun Ek.18 maddesine göre bayram ikramiyesi talep edilmiştir. Bu İkramiye Sosyal Güvenlik Kurumlarının bir ödemesi değildir. Devletin hazinesinden ilgili emeklilere yapılan ödeme olup, kendisinde emeklilerin döküm ve hesapları bulunmayan Hazine emeklilere ödemeyi kurumların yapmasını istemiş benden tahsil edilsin denilmiştir. Bir muvakkat hesapta kapatılan bakiye Sosyal güvenlik kurumlarının bilançolarında bile görülmeyecektir. 

         İlgili kanunda 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesine tabi Vakıf-Sandık emeklilerine hak tanınmamıştır. Hal böyle iken ortada sanki bir hak varmış ama verilmemiş gibi dilekçelerle talepte bulunmak ancak saflıktan da ötesi olarak yorumlanabilir. 

         Bir Sosyal Güvenlik hukuku uzmanına danışmadan bilgi almadan düzenlenen dilekçeler kapı kapı dolaşılarak emeklilere imzalattırılmış bu emekliler yanlış yönlendirilmiştir. Daha önceleri derneğimizin yaptığı gibi vakıf tarafından yapılmış bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa önce dilekçe ile talepte bulunulur sonra yargıya müracaat edilir. Bu olayda Vakfımızın yaptığı bir hukuksuzluk bir haksızlık söz konusu değilken sizler ne talebinde bulundunuz? Emeklileri neden yalan yanlış yönlendirdiniz?  

        Sevgili emekliler peşine takıldığınız insanları iyi tanımalısınız. Vakfımıza verdiğiniz dilekçelere menfi cevap verilmesi veya hiç cevap verilmemesi halinde kime dava açılabileceğini biliyor musunuz? Bu konuda size dilekçe imzalatanlar bilgi verdiler mi?

 

Ruhsar Erdem Gürtekin Sosyal medyada “ben derneğe üye oldum 2 ay üye kaldım derneğin iş yapmadığını anlayıp istifa ettim” diyen bu emekli hanım derneğimize 25.12.2000 tarihinde üye olup 16.02.2004 tarihinde istifa etmiştir. Neden emeklilere yalan söyleme gereği duymuştur? Bu arkadaşımız paylaşımlarında “Dilekçelerin alt tercümesini açıklamıştır. Anayasadaki fırsat eşitsizliği ilkesi için yollarının açılabilmesi” Değerli emekliler Anayasada böyle bir madde yok Anayasanın 10.maddesinde Eşitlik ilkesi (Kanun önünde eşitlik) var. Milli Eğitim Temel kanunu 8.maddesinde de Fırsat eşitliği maddesi var. Ancak tüm aramalarımıza rağmen fırsat eşitsizliği maddesini bulamadık. Herhalde bu kavramı literatüre bu hanım koydu bu yüzden bizim haberimiz yok. Ruhsar Hanımın çizdiği bu tabloyu dilekçe verenlerin yorum ve değerlendirmelerine bırakıyoruz. Derneğimiz yazısına verilen şifahi cevaba “anti profesyonel” ve “dondurma yiyen çocuk, sanki çelik çomak oynuyoruz” benzetmesi yapan bu şahsa Vakıf  Başkanlığından iletilen “ikramiye verilmeyeceği” hususundaki ıslak imzalı cevabi yazının sosyal medyada paylaşılmasını tüm emekliler ve yönetimimiz de beklemektedir.

Ahmet Basan dernek üyemizdir. Derneğin yönetim kurulu kararlarına değil sosyal medya kararlarına uyum sağlayan üyesi olduğu derneğin başkanını bile tanıyamayan kim olduğunu soran, dernekte yapılanlardan haberi olmayan tiyatro yapıldığını sanan derneğin onuru ile bağdaşmayacak beyan ve davranışlarda bulunan arkadaşımız gülmemizi tavsiye etmiş, merak etmeyin halinize, paylaşımlarınıza kahkahalarla gülüyoruz.

Cüneyt Naci Yıldırım dernek üyesi olmayan bu arkadaş dernek üyesinden daha fazla dernekle ilgilenmekte, ancak bilgi sahibi olmaması nedeniyle sosyal medyadan yalan yanlış bilgiler paylaşmaktadır. Bilemiyoruz belki de kasıtlı paylaşımdır. Açıkça dernek üyesi olmayan emeklilerin derneği harekete geçirmeyi amaçladıklarını paylaşmaktadır. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki: Dernek yönetimindeki arkadaşlarımızın bilgi ve donanımları, fikir ve düşünceleri bu derneği yönetmeye fazlasıyla yeterlidir. Nerede ve ne zaman, nasıl harekete geçeceğimiz planlı ve programlıdır. Siz aklınızı kendinize saklayın bize akıl vermekten vazgeçin

Tülin Haliloğlu Akdoğan: Bu arkadaşımız derneğimizin üyesidir. “Derneğimizin çirkin hareketleri, dernek başkanı hanımın keyfi hareketleri beni dernekten uzaklaştırdı” demektedir. Nasıl bir çirkinlik yapmışız? Tam aksine çirkinlik dernek yönetimine yapılmıştır. Koro kursu açılması konusunda ısrarcı olan adı geçen, talebi yerine getirilmeyince, derneğimize kin ve husumet beslemiştir. Dolayısıyla derneğimize karşı takındığı tavrın sebebi bu kadar basit ve nettir.    

    

Derneğimizce yapılacak işler: Emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi hususunda 7143 sayılı yasanın 23 maddesi ile 5510 sayılı kanuna ek madde 18 eklenmiş ama banka, sigorta, odalar borsalar birliğine ait Vakıf-Sandıklar kapsam dışı bırakılmıştır. Anayasal eşitlik ilkesine aykırı olan ve emekliler arası ayrımcılık getiren ilgili kanun hükmü daha önce de belirttiğimiz gibi yargıya götürülecektir. Emekli derneklerin hukukçuları ve bizim derneğimizin hukukçusu Eylül ayında davaların açılması kararına varmışlardır. Bu çerçevede Eylül ayında yapılacak Platform toplantısı sonucunda karar verilecektir. 

            Derneğimizde üyelerin hak ve çıkarlarının korunmasını sağlamak üzere gerekli çalışmalar yapılmakta, yasal girişimlerde bulunulmaktadır. 

          Fikir ve düşüncede birlik ve beraberlik sağlayan derneğimiz, Birlikten kuvvet doğar ilkesini benimseyen, bizlere destek veren, güvenen tüm üyelerimize yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimizi iletiriz.                       

          Değerli üyelerimiz uzun yıllardır tüm yönetim kurulu ekiplerimizle tek kuruş almadan gönüllü olarak çalıştığımız, uzun mesailer verdiğimiz, nice emekler harcadığımız derneğimizin bugün geldiği nokta aşikârken, çalışmadığımızı çıkar ve menfaat için dernek yönetiminde olduğumuzu söyleyenlere asla haklarımızı helal etmiyoruz. İnsanoğlu nankördür derler ne kadar doğru söylenmiş. Derneğimizin tüm kayıtları, defterler, makbuzlar faturalar seçilmiş bulunan denetim kurulumuz ile İl dernekler Müdürlüğünün takip denetim ve kontrolü altındadır. Kimseden saklımız gizlimiz yoktur. Alnımız ak yüzümüz pak'tır. 

          Değerli emekliler, örgütlenmek için sosyal medyada değil dernek çatısı altında bir araya gelinmediği sürece hakların gasp edilmesine sadece seyirci kalırsınız. Ne kitlesel ne de maddesel gücünüz asla olamaz.  

            Sağlık ve esenlik dileklerimizle.

 

       Akbank Emeklileri Derneği

             Yönetim Kurulu

Hits: 3241

Güncel Haberler