Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı; Akbank Emeklileri Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11:00 ’de Akbank Emeklileri Derneği Beşiktaş Lokalinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11:00 ‘de Akbank Emeklileri Derneği Beşiktaş /İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama,
2- Başkanlık Divanı seçimi ve Divan Başkanlığına toplantı tutanağının tanzimi ve imza yetkisinin verilmesi,
3- Saygı duruşu,
4- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
5- Denetleme Kurulunun Denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
7- Tahmini bütçenin takdimi ve kabulü,
8- Tahmini bütçe de yazılı Gelir ve Gider hesapları arasında virman yapma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi hususunun onaylanması,
9- Derneğin Hukuki işlemlerini takip etmek için Baroya kayıtlı bir Avukat ile aylık ödeme karşılığı, sözleşme yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
10- Gayrimenkul alım - satım  hususunda 2.200.000.-TL ‘ye kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11- Üye aidatlarının, Ocak ve Temmuz aylarında 50.-TL olarak tahsil edilmek üzere 100.-TL ( Yüz TL) çıkarılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12- Genel Merkezin düzenleyeceği etkinliklere, toplantılara, eğitimlere, Genel Kurul toplantılarına, katılacak olan Şube ve Temsilcilik yöneticileri için, ulaşım ve konaklama giderlerinin derneğimiz bütçesinden karşılanıp karşılanmayacağı hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,
13- Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu üyelerinin seçimi, (Asil ve Yedek)
14- Dilek ve Temenniler,
15- Kapanış,


Akemder Genel Merkez

Hits: 7020

Güncel Haberler