Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

AKSANDIĞIN DİŞ TEDAVİ GERİ ÖDEMESİ

01.01.2020 Tarihinden itibaren uygulamaya konulan SUT seviyesindeki diş tedavi geri ödemesinin gerekçelerini öğrenmek ve bu konuda emeklilerin infiallerini bizzat iletmek üzere Aksandık Müdürü Sn Koray Pamukçu beyden randevu talep etmiştik.

Görüşmemiz 10.01.2020 tarihinde Vakıf Binasında Vakıf temsilcileri Müdür Koray Pamukçu ve Müdür Yardımcısı Barış Mungul ve Derneğimiz yönetiminden Başkan Zuhuri Öge,Denetleme kurulu üyesi Teoman Başcan Beyin iştirakiyle gerçekleşti.

Toplantıda;

  1) Sandığın son yapılan genel kurul sonuçları,

  2) Diş tedavi geri ödemesinin SUT seviyesine indirgenmesinin gerekçeleri,

  3) Diş Tedavi harcamalarındaki bu yeni uygulamada emekli-çalışan lehine iyileştirme yapılıp yapılamayacağı, görüşüldü.

Sandığın son genel kurulunun önemi, ciddi bazı tedbirlerin vakit kaybetmeden alınmasının önünü açmak için yılsonu kesin hesap neticeleri beklenilmeden yapılmış olmasından anlaşılıyordu.

Gündem maddelerinin bazısı vakıf senedinde değişiklik yapılmasını gerektiriyordu.   Bu değişikliklerin genel kurulda kabul edildiği ifade edildi.

Bunlardan bazılarının;

-       Mevcut uygulamada emekli olan personele sandıkça ödenen 12 maaş ve üzeri ikramiyenin kaldırıldığı,1 Ocak 2020 tarihinden itibaren işe başlayan banka çalışanlarına emekli olduklarında sandıkça ikramiye ödenmeyeceği

-        İşe 01.01.2020 tarihinden itibaren işe başlayacak personelin, toplu sözleşmeyle aldıkları  zamların ilk aya ait farkının sandığa kesinti yapılmayacağı

-        Yine 01.01.2020 tarihinden itibaren işe girenlerin vefatları halinde sandıkça aileye ödenen 2   maaş şeklindeki cenaze yardımının SSK muadiline ( şu an 700 lira) indirildiği

Şeklinde olduğunu yapılan açıklamalardan öğrendik.

Diğer taraftan;

Emeklilere-çalışanlara yapılan diş tedavisi geri ödemesinin SUT fiyat listesi seviyesine çekilmesi,

Emeklilerin aldıkları sağlık hizmetlerinin katılım payının tıpkı çalışanlarda olduğu gibi  %20 ye çıkarılması,

Çalışanların emeklilik prim kesinti oranının 1 puan artırılması,

İşverenin sağlık ve Emeklilik prim kesinti oranının 1 er puan artırılması (toplamda 2 puan artırılması)

Personelin (yeni işe girecekler hariç)  toplu is sözleşmesi sonucu oluşan maaş farkının %100 nün kesinti yapılarak sandığa aktarılması uygulamasına yeniden başlanılması

Şeklinde düzenlemeler yapıldığı da bizlere bildirildi.

Emeklilerin temsilcisi sıfatıyla , ''Sandığın 2018 yılı bilançosunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı halde mevcut kazanılmış hakların kısıtlamasına sebep olacak bu tedbirlerin alınmasına niçin gerek duyulduğunu, yoksa henüz yayınlanmamış olan 2019 yılı sonuçlarının bu kararın alınmasında etkili mi olduğunu'' sorduk

Sandık yöneticilerince;

Sandığın mevcut bilançosunda 2019 yılında da bir bozulma olmamakla birlikte Aktüer dengesinin sandık dışı tüm diğer koşullarda  (mevduat faizlerinin düşüşü, emeklilerin sayısındaki artışa karşın çalışan sayısının azalması, özel sağlık kuruluşlarının sağlık fiyat listelerindeki artış VS) ortaya çıkan sonuçlar nedeniyle bozulmaya başladığının tespit edildiği,

Garantör olan bankanın bu aktüer dengesindeki bozulma nedeniyle BDDK genelgesi gereği bilançosunda ciddi karşılık ayırma zorunluluğu doğduğu,(AKBANK’IN 2019 yılı mali bilançosunda bu ayrılan karşılığın görüleceği ifade edildi)

Bu bozulmanın gelecek yıllarda da artarak devam etme ihtimalinin yüksek olduğu bu nedenle bankanın karşılık ayırmaya devam etmek zorunda kalacağı,

Şeklinde açıklama yapıldı. Bilahare de,

Bu aktüer bozukluğun giderilebilmesi için tüm sağlık hizmetlerinde mi yoksa sadece diş tedavilerinde mi tasarrufa gidilmesinin değerlendirildiği ve sonuç olarak; genel sağlık hizmetlerinde yapılacak tasarrufun çok daha geniş kitleyi mağdur edeceği düşünülerek diş tedavi geri ödemesinde operasyon yapılmasına (fiyat düşürülmesine ) karar verildiği ifade edildi.

Bunun üzerine; biz de Emeklilerimizin temsilcisi olarak, Sandığımızca diş tedavilerinde uygulanmaya başlanan ancak emeklilerimize mali açıdan ciddi bir yük getiren SUT tarifesinin uygulanması kararının Aksandık Yönetim Kurulu tarafından bir kez daha gözden geçirilmesini Sandık Müdürümüz Sn Koray Pamukçu’dan talep ettik.

Sn Koray Bey, bu talebimizin Yönetim Kuruluna götürüleceğini, fakat sonuç hakkında şimdiden bir şey söylemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Akbank Emeklileri Derneği temsilcileri olarak bizlerin bu toplantıdan çıkardığımız sonuç; diş tedavi geri ödemelerinde SUT tarifine geçilmesinin Sandığın Aktüer dengesinin bozulmaya başlaması sonucu garantör bankanın karşılık ayırmak suretiyle maliyeti üslenmek zorunda olmasından kaynaklandığı şeklindedir.

Kısacası BANKAMIZ ,ORTAYA ÇIKAN AÇIKLARI  GARANTÖR SIFATIYLA TEK BAŞINA YÜKLENMEK YERİNE İŞTİRAKÇİLERİYLE yani biz EMEKLİ VE ÇALIŞANLARIYLA  PAYLAŞMA  tercihini  kullanmıştır..

SUT seviyesine indirilen diş tedavi uygulamasından  sadece emeklilerimiz mi  zarar görecek.? Tabii ki hayır.   Aktif sigortalı (halen çalışanlar) olanlar da etkileneceklerdir.

Çalışanların hakkını korumada yasal temsilci konumundaki BANKSİS SENDİKASININ da bu konuya müdahil olmasını,- zamanında kendilerine maddi-manevi katkı sağlamış emekliler olarak-  bekliyoruz.

Sandık Yönetim Kurulu’ndan beklentimiz; Diş Tedavisi geri ödeme tutarlarının bir kez daha gözden geçirilerek, talebimiz doğrultusunda SUT tarifesinden vazgeçilip, Tabipler Birliği Fiyat Tarifesine dönülmesi kararının alınmasıdır.

Cevaplarını umutla ve merakla bekliyoruz.

Konuyla ilgili yukarıdaki bilgileri hazırlayan ve Aksandık Yöneticileri ile toplantıya katılan Dernek Başkanı Zuhuri Öge ve Denetleme Kurulu Üyesi Teoman Başcan beyin emeklerine sağlık.

Hits: 7482

Güncel Haberler