Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

Banka Emeklileri ile Özel Sandık ve Borsa Emeklileri

Banka Emeklileri ile Özel Sandık ve Borsa Emeklileri 6 İkramiye Alacaklı;Akbank Emeklileri Derneği Denetleme Kurulu Başkanı ve Emekli Bankacı Dernekleri Platformu Genel Başkan Danışmanı Yıldız TENGİZ www.emeklininsesi.com'a yaptığı açıklamada; 

“7143 Sayılı Kanun’un 23’üncü Maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Ek-18’inci madde ile SGK Emeklileri 2018 Yılından Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere yılda iki defa Bin’er TL İkramiye almaya başladılar. Ancak bu haktan mahrum bırakılan Özel Banka emeklileri, Kanunla kurulmuş özel sandıklardan emekli olanlar ve Borsa emeklilerinin üç yıldır giderilmeyen mağduriyeti nedeniyle altı ikramiye karşılığı 6 Bin TL alacağı söz konusudur” dedi.

TENGİZ açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Emekliler arasında ayrım yapmak, Anayasamızın 10. Maddesi ile koruma altına alınmış ‘Eşitlik İlkesi’ başta olmak üzere, Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14’üncü Maddesi’ne, 118 Nolu ILO Muamele Eşitliği Sözleşmesi’nin 4’üncü maddesine açıkça aykırı olduğu gibi Anayasamızın Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler Başlıklı, 61’nci Maddesi gereğince yaşlılar, Devletçe korunmak zorundadır ve Devlet yaşlılara sağlanacak her türlü yardım ve kolaylıklar konusunda yasal düzenleme yapmak zorundadır. Anayasa’mızın 10 maddesi kanun önünde eşitlik hükmünü içermekte olup, kanunla eşitlik aynı hak ve maaşlara sahip olan emekliler aleyhine bozulmuştur. Dahası uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olmasına rağmen emekliler arasında ayrım yaparak banka ve özel kanunlarla kurulmuş sandıklardan emekli olan yaklaşık 300 Bin emekliyi mağdur etmek, hakkaniyet ölçülerinden uzak ve adaletsiz bir uygulamadır”

2019 Yılı sonlarında çıkan Sağlık Uygulama Tebliğinde de (SUT) özel kanunlarla kurulan sandıklardan emekli olanların sağlık alanında da mağdur edildiğini ifade eden TENGİZ; “5510 Sayılı Kanuna eklenen Ek-18’inci madde her ne kadar “Sosyal Güvenlik Kurumu’nca bu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramında 1.000’er TL. tutarında bayram ikramiyesi ödenir” denilmiş olsa da maddenin 7’nci fıkrasında bu ödemelerin Hazine tarafından karşılanacağı hükmü yer almaktadır” dedi.

 – EMEKLİ İKRAMİYELERİ SANDIK BÜTÇESİNDEN KARŞILANABİLİR Mİ?

Özel kanunlarla kurulmuş sandıklar da dahil, Sosyal Güvenlik Kurumları primini tahsil etmediği hiçbir ödemeyi yapamayacağı gibi biran bu ödemelerin sandık bütçesinden karşılanması düşünülse bile, Sandığın aktüerya dengelerinin bozulmasına neden olacağından sürdürülebilir olamayacağını ifade eden TENGİZ açıklamasının sonunda; emekliler arasında yapılan ayrımın biran evvel ortadan kaldırılmasını ve üç yıldır mağdur edilen özel sandık emeklilerinin mağduriyetlerinin giderilerek, alamadıkları geçmiş 5 ikramiye ile birlikte Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesini talep etti.

 

 

Hits: 4649

Güncel Haberler